Ett framtidssäkrat samhälle

I en tid när extremväder blir vanligare, geopolitiska spänningar ökar och globala värdekedjor förändras kan forskning och innovation skapa nya lösningar och möjligheter.

Bild

Den här portföljanalysen, genomförd av Ramboll, ger en övergripande bild av de projekt som Formas finansierat på temat robusta, resilienta samhällen och civil beredskap.

Analysen visar på angelägna områden för fortsatt lärande, forskning och innovation. Rapporten är ett av flera uppdrag som vi på Formas har upphandlat för att få kunskapsunderlag till vårt arbete inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

 • Författare:

  Ramboll
 • År:

  2023-10-24
 • ISBN:

  978-91-540-6199-0
 • Beteckning:

  R7:2023

Rapporten är ett av flera kunskapsunderlag som Formas tagit fram i samband med vårt uppdrag att lämna en analys och rekommendationer inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Uppdaterad:27 oktober 2023