Förgrodda doktorander bättre rustade vid utplantering

Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga för den svenska livsmedelsbranschen och tätare band mellan forskning och praktik är ett sätt att åstadkomma en sådan utveckling. Det anser Nationella kommittén för livsmedelsforskning som överväger en satsning på en praktiknära forskarskola inom ramen för Nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Bild

En forskarskola skulle öka antalet forskarutbildade samtidigt som det skulle förstärka arbetet att knyta samman branschens olika aktörer och förenkla kunskapsutbyte och personalmobilitet.

Som en del i förberedelserna för en eventuell kommande satsning har Formas låtit utredaren Erik Fahlbeck göra en förstudie som presenteras genom denna rapport. Förstudien redovisar den svenska livsmedelsbranschens aktörer och kunskapsbehov idag, samt några viktiga utgångspunkter som behöver vara med i det fortsatta arbetet med en eventuell satsning på en praktiknära forskarskola om livsmedel i ett bredare perspektiv.

 • Författare:

  Erik Fahlbeck
 • År:

  2022-12-06
 • ISBN:

  978-91-540-6172-3
 • Beteckning:

  R12:2022
Uppdaterad:6 december 2022