Formas arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Omslag

En översyn och strategi framåt för Formas arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ett av Sveriges 16 miljömål handlar om att uppnå en giftfri miljö. För att kunna uppnå målet krävs välgrundade beslut med kunskap, forskning och innovation i ryggen.

För några år sedan publicerade Formas, på uppdrag av regeringen, en analys av den forskning som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Inför framtida satsningar ser vi ett behov av en uppdaterad bild av nuläget, vilka forsknings- och innovationsbehov finns idag? I den här rapporten presenteras den översyn vi har gjort i syfte att få en uppdaterad lägesbild. I rapporten presenteras även Formas vision och strategi för vårt arbete inom området framöver.

  • År:

    2022-05-30
  • ISBN:

    978-91-540-6156-3
  • Beteckning:

    R5:2022
Uppdaterad:16 juni 2022