Politik och styrning för hållbar konsumtion

Rapportomslag med texten Politik och styrning för hållbar konsumtion

Syftet med den här rapporten är att ge en översikt av forskningsläget kring hållbar konsumtion, med betoning på forskning om olika strategier för att uppnå en mer hållbar konsumtion – att konsumera mindre, annorlunda eller mer effektivt. Rapporten ger även en översikt av forskningen om styrmedel för hållbar konsumtion.

Forskning om hållbar konsumtion och om styrmedel och åtgärder för att bidra till en minskad klimatpåverkan från vår konsumtion är ett stort och mångfacetterat fält. I denna rapport ges en översikt om forskning om hållbar konsumtion med fokus på två huvudsakliga handlingsvägar för att nå hållbar utveckling: svag hållbar konsumtion som främst uppnås genom förändringar i konsumtionsmönster genom effektivare konsumtion och omställning till mindre miljöbelastande konsumtionskategorier, eller stark hållbar konsumtion som även betonar betydelsen av att minska konsumtionsnivåerna, exempelvis genom olika tillräcklighetsåtgärder.

Rapporten diskuterar även olika politiska styrmedel som kan användas för att främja mer hållbara konsumtionsmönster. I denna diskussion relateras även styrmedlen till de olika strategierna för att nå hållbar konsumtion samt till den politiska kontexten för införandet av styrmedel. Författarna diskuterar även forskning som behandlar utmaningar för att driva en effektiv politik för att främja hållbar konsumtion, vilket bland annat inkluderar rättvise- och fördelningsfrågor, så kallad grön tillväxt och implikationerna av covidpandemin.

 • Författare:

  Carl Dalhammar, Oksana Mont och Matthias Lehner, samtliga vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Lunds universitet
 • År:

  2022-05-20
 • ISBN:

  978-91-540-6155-6
 • Beteckning:

  R4:2022
Uppdaterad:21 september 2023