Utvärdering av Stiftelsen Lantbruksforskning 2021

Omslag för rapporten Utvärdering av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Forskningsprogram där finansieringen delas mellan lantbrukets företag och staten har varit Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhet alltsedan starten 1985. Som del i kvalitetsarbetet har Formas låtit utvärdera stiftelsens verksamhet och roll inom den svenska lantbruksforskningen.

Utvärderingen har granskat stiftelsens verksamhet, strategier och perspektiv på forskningen, samt hur stiftelsen handskas med de målkonflikter som uppkommer i arbetet. Utvärderingspanelen har utgjorts av Erik Westholm, Sveriges Lantbruksuniversitet; Siri Fjellheim, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet och Mikko Peltonen, Jordbruksministeriet i Finland.

  • År:

    2021-11-01
  • ISBN:

    978-91-540-6138-9
  • Beteckning:

    R4:2021
Uppdaterad:15 mars 2022