Formas omvärldsanalys hösten 2021

Omslag omvärldsanalys hösten 2021

Att bevaka vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. Vi har etablerat ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning där vi löpande bevakar samt gör konsekvensanalyser och tar fram potentiella aktiviteter två gånger per år.

Spaningar samlas ihop löpande på Formas avdelningar. Varje halvår samlas dessa spaningar från ledningsgrupp, Forskarråd och Rådet för evidensbaserad miljöanalys, ihop till en gemensam pool. En omvärldsgrupp, med representanter från alla avdelningar, väljer sedan ut ett antal av dessa spaningar för konsekvensanalys där medarbetare från hela Formas bjuds in att delta. Analysen för den här rapporten genomfördes den 27 augusti och ett tjugotal medarbetare deltog för att identifiera de konsekvenser dessa spaningar kan ha för Formas och föreslå potentiella aktiviteter vi kan genomföra för att hantera dem.

Spaningarna från 2021 vittnar om ett stort fokus på klimat och andra samhällsförändringar och ett behov av ett helhetsperspektiv på de aktuella frågorna.

Uppdaterad:29 oktober 2021
Sidansvarig: Therese Woodhill