Hållbarhet i klimat- och coronakrisens spår

Gemensam analys av hållbarhetsarbetet i olika delar av samhället

Rapport från en framtidsstudie våren 2020

Kairos Future har tillsammans med Formas, Almi Företagspartner och Maskinentreprenörerna genomfört en studie i syfte att göra en genomlysning av hur hållbarhet diskuteras, vilka ambitioner som centrala hållbarhetsaktörer har samt vart hållbarhetsfrågan är på väg. Fyra olika intressentgruppers perspektiv studerades:

  • Näringslivet
  • Det offentliga (politik och förvaltning)
  • Konsumenter och medborgare
  • Akademisk forskning.
Uppdaterad:20 november 2020