Formas omvärldsanalys 2020

Formas omvärldsanalys 2020

Att bevaka vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. På Formas vill vi att alla medarbetare ska omvärldsbevaka och det finns inga spaningar som inte är värda att dokumenteras. Många ögon, öron och hjärnor är en styrka när vi ska fånga upp händelser och trender i vårt samhälle som kan påverka Formas verksamhet.

Formas har etablerat ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning, och tanken är att göra konsekvensanalyser och ta fram potentiella aktiviteter två gånger per år. Detta kan sedan ligga som underlag i verksamhetsplanering, budgetunderlag, kompetensutveckling med mera.

Uppdaterad:19 november 2020