Omvärldsanalys av cirkulär ekonomi

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

Cirkulär ekonomi är ett av flera viktiga verktyg för ökad hållbarhet. Cirkulär ekonomi handlar om att utnyttja, både ändliga och förnyelsebara resurser, på ett bättre sätt än vi har gjort hittills, bland annat genom återbruk, återtillverkning, materialåtervinning och genom att hålla produkter i kretsloppet under längre tid.

Som ett underlag för Forskningsrådet Formas framtida forsknings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi har vi låtit göra en omvärldsbevakning på området. Rapporten ger en beskrivning ur ett framtidsperspektiv av den cirkulära ekonomin på flera fronter: näringsliv, samhälle och forskning. Arbetet med denna rapport har utförts av WSP Sverige AB, på uppdrag av Formas. Rapporten utgör ett underlag för vår process att finna Formas strategiska roll som forskningsfinansiär på området.

 • Författare:

  WSP Sverige AB
 • År:

  2019-09-30
 • Beteckning:

  R11:2019
 • Sidor:

  47
Uppdaterad:26 oktober 2020