Forskningskommunikation – från medielogik till kommunikationslogik

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

Hur ska ett forskningsråd som Formas arbeta med att kommunicera om forskning och forskningens resultat? Forskning har gett oss kunskap om vår tids stora
utmaningar och kan peka fram mot hur vi kan hantera dessa utmaningar. Men ny kunskap och nya insikter
leder inte automatiskt till förändring.

Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Formas, som ett underlag för vårt fortsatta arbete med att
kommunicera kring forskning och forskningens resultat. Vi hoppas på detta sätt bidra till fortsatt utveckling och lärande kring hur kommunikation kan öka förtroendet
för forskning som sådan, och till att forskningens resultat kommer till användning och nytta i olika delar av samhället.

 • Författare:

  Mats Heide och Max Rasmusson
 • År:

  2019-11-01
 • ISBN:

  978-91-540-6118-1
 • Beteckning:

  R12:2019
 • Sidor:

  23
Uppdaterad:26 oktober 2020