Forskning och innovation för en livskraftig vattenmiljö

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

Formas föreslår ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten. I denna rapport ges en utförlig redogörelse och motivering för förslaget.

Vatten är förutsättning för allt liv. Miljöförstöring, klimatförändringar och högt uttag av fisk- och skaldjursarter påverkar vattenkvaliteten, tillgången till säkra vattenresurser och den biologiska mångfalden. Det drabbar dricksvattnet, jordbruket, skogsbruket, kustnära samhällen och naturmiljöer.

Konsekvenserna är omfattande för samhällsekonomin, för samhällssäkerheten, för vår hälsa, för var vi kan bo, vad vi äter samt hur vi kan försörja oss. För att möta dessa samhällsutmaningar måste vi investera i forskning och innovation om hav och vatten.

 • År:

  2019-11-08
 • ISBN:

  978-91-540-6116-7
 • Beteckning:

  R10:2019
 • Sidor:

  31
Uppdaterad:26 oktober 2020