Experter på att kommunicera forskning: Museerna och hållbarhetsmålen

Var finns de som är experter på att relatera forskning till lokala och globala frågor, som är innovativa i sitt uttryck och i att presentera evidensbaserad kunskap? På museerna, som har 28 miljoner besök årligen! Formas har ett viktigt uppdrag att kommunicera forskning och 2018 delade vi ut 11 miljoner kronor till sex svenska museer för projekt om forskning och de globala hållbarhetsmålen.

Vi på Formas kommunicerar en hel del forskning själva, till exempel genom vår webbtidning Extrakt Länk till annan webbplats., men vi tror att det bästa resultatet kommer när kommunikationsexperter får medel från oss. Därför har vi en årlig kommunikationsutlysning och utlysningar inom kommunikation som riktar sig till särskilda grupper eller som gör det möjligt för kommunikatörer att samarbeta med forskare.

Varför finansierade Formas museer 2018?

Med Formas vision, Kunskap bygger en hållbar värld, och mission, Vi möjliggör forskning för en hållbar utveckling, i bakhuvudet uppstod tanken om en utlysning riktad just mot museer.

- Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och har en unik position som kunskapsinstitutioner, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas. Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen sprider sex museer nu kunskap på nya innovativa sätt, bland annat till unga som behöver kunskap för att förstå sin samtid och framtid, men många andra målgrupper kommer också att kunna ta till sig forskningsbaserad kunskap i nya former.

Utlysningen Museerna och hållbarhetmålen lockade 24 svenska museer att söka medel hos Formas. Maxbeloppet var 2 miljoner kronor och pengarna behövde användas under 2019 i ett projekt som skulle vara tydligt definierat. Det kom in många högkvalitativa ansökningar, och nedan hittar du mer information om de projekt som fått finansiering.

Mer om satsningen

  • Branschorganisationen Sveriges museer Länk till annan webbplats. hjälpte till med utformningen
  • 24 museer lämnade in ansökningar
  • Ansökningarna bedömdes av en grupp med forskare, museiexperter och kommunikatörer
  • 6 projekt beviljades
  • 11 miljoner kronor delades ut, beloppet höjdes från 10 miljoner på grund av projektens höga kvalitet
  • Uppstartsmöte för projekten hölls i januari 2019
  • Avslutande seminarium för att sprida erfarenheter planeras till början av 2020

Beviljade projekt

Museiprojekt


Uppdaterad:6 februari 2023
Sidansvarig: Sofia Rickberg