Digitalisering inom svensk forskning

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att bedriva forskning och innovation. Hur tar vi tillvara utvecklingen på bästa sätt?

Den här rapporten har tittar på digitaliserings-utvecklingen inom Formas forskningsområden. Rapporten ser en stor potential att öka digitaliserings-takten inom samtliga områden, men främst vad gäller miljö och areella näringar.

Arbetet med denna rapport har utförts av Damvad Analytics, på uppdrag av Formas. Rapporten är ett av flera underlag som kommer att användas i det fortsatta arbetet med inspel till kommande forskningsproposi-tion. Den kommer också att användas i vårt eget utvecklingsarbete.

 • Författare:

  DAMVAD Analytics
 • År:

  2019-09-06
 • ISBN:

  978-91-540-6113-6
 • Beteckning:

  R7:2019
 • Sidor:

  52
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:26 oktober 2020