Miljöfokus 2026-28 – Vilka blir 2020-talets stora miljöfrågor?

Omslaga Miljörfokus 2026-28 (klicka för pdf)

Miljöfrågorna har haft olika fokus det gångna halvseklet. De senaste tjugo åren har klimatfrågan varit den fråga inom miljöområdet som väckt allt starkare engagemang, både nationellt och internationellt. Den har ett brett angreppssätt och har bland annat koppling till biologisk mångfald, miljögifter och havs- och vattenfrågor. Den upplevs alltmer som en mänsklighetens ödesfråga.

Men vad tror vi om framtidens miljöfrågor? Kommer klimatfrågan att vara i centrum för miljöarbetet också år 2026 till 2028? Håller frågor som rör biologisk mångfald på att bli blivit lika viktiga som frågor kring klimatet?

I den här rapporten har Kairos Future på uppdrag av Formas gjort en framtidsspaning som med hjälp av omvärldsbevakning
och omvärldsanalyser rör framtidens miljöfrågor. Även om det
är sällan, eller aldrig, som framtidsspaningar och omvärldsanalyser
ger exakta svar på hur framtiden kommer att te sig kan de ge oss en fingervisning om vart vi är på väg.

I rapporten diskuteras sju trender som under de kommande 5-6 åren kommer att påverka miljöfrågans fokus, inriktning och praktiska genomslag och därme ange de yttre ramarna för forskningens inriktning.

 • Författare:

  Kairos Future, Mats Lindgren
 • År:

  2021-10-26
 • ISBN:

  978-91-540-6137-2
 • Beteckning:

  R3:2021
 • Sidor:

  19
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:29 oktober 2021
Sidansvarig: Erik Eriksson