Formas inspel till Coalition S

Formas överlämnade i mars 2019 synpunkter på implementeringshandledningen för Plan S till Coalition S. I inspelet har vi tagit hänsyn till uppfattningar som inhämtats vid konsultationer och vid en öppen hearing. Vi har även beaktat arbetet med Kungliga Bibliotekets, KB, slutrapport och utredningar om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I Formas inspel till Coalition S lyfter vi bland annat fram synpunkter om att tidsplanen för implementeringen av Plan S anses snäv. Vi har också meddelat att Plan S inte kommer att tillämpas retroaktivt, utan gäller för projekt som avser våra utlysningar som öppnar efter den 1 januari 2020.

Formas tar också upp att det finns en oro för att kostnaderna för författaravgifter kommer att bli höga. Vi anser att det krävs ett långsiktigt arbete för att uppnå en standardisering av publiceringsavgifterna. Avsikten med Plan S är inte att kostnaderna ska belasta forskarna och forskningsprojekten. Istället bör förhandlingar om avgifter ske mellan det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam och förlagen eller via central finansiering på lärosätesnivå. På så sätt blir kostnaderna mer transparanta och lättare att kontrollera.

Uppdaterad:3 april 2019