Formas årsredovisning 2018

Forskningsrådet Formas är en myndighet under Miljö- och energidepartementet. Verksamheten delas in i forsknings- och innovationsstöd, strategi och analys, kommunikation om forskning och forskningsresultat och arbete med evidensbaserade miljöanalyser

Här nedan kan du läsa Formas årsredovisning för 2018.

Uppdaterad:28 mars 2019