Formas begär 100 miljoner till livsmedelsforskning

Formas har lämnat in budgetunderlag för räkenskapsåren 2020 till 2022. Bland annat begär Formas 100 miljoner kronor per år för forskningsprogrammet för livsmedel.

Formas saknar särskild finansiering för att bedriva det nationella forskningsprogrammet för livsmedel efter 2019. Därför begär Formas ökat anslag med 100 miljoner per år från 2020. I budgetunderlaget går det att läsa:

"Livsmedelssektorn har en central roll för att möta de kommande samhällsutmaningarna. Sverige behöver därför öka sina satsningar på forskning och utveckling inom området. Genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation kan Sverige få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor."

Budgetunderlaget bygger på forsknings- och innovationspropositionen från 2016, budgetpropositionen för 2019, riksdagens rambeslut samt myndighetens regleringsbrev från 2019. Formas kommer inför nästa forskning- och innovationsproposition ge förslag till budgetramar för perioden 2021 till 2024.

Nedan hittar du budgetunderlaget i sin helhet.

Uppdaterad:19 mars 2019
Sidansvarig: Elisabet Blomberg