Forskning för Agenda 2030

Sverige ses som ledande både i hållbarhetsarbetet och vad gäller satsningar på forskning och innovation, och har därmed en möjlighet att ta en global ledarroll för att stimulera forskningensnyttiggörande och aktiva bidrag till Agenda 2030 och de sjutton hållbarhetsmålen. I den här rapporten bidrar vi med ett underlag för att förstå viktiga forskningsbehov som de sjutton målen föranleder och för att identifiera möjliga strukturella förändringar i forskningsfinansieringen, -politiken och -kommunikation.

Rapporten är framtagen av Stockholm Environment Institute, SEI, på uppdrag av Forskningsrådet Formas.

Studien identifierar forskningsbehov för tre av Agenda 2030's hållbarhetsmål:

 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 14 – Hav och marina resurser (kompletterat med delmål relaterade till färskvatten under mål 6 Rent vatten och sanitet)
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap (kompletterat med delmål om institutioner och offentlig förvaltning under mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen)

Bilagorna för dessa tre mål finns tillgängliga via Stockholm Environment Institute Länk till annan webbplats. (på engelska).

 • Författare:

  Stockholm Environment Institute: Åsa Persson, Linda Bell, Nina Weitz, Stefanie Chan, Aaron Maltais, Annie Sturesson, Anneli Sundin
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2018-10-05
 • ISBN:

  978-91-540-6103-7
 • Beteckning:

  Rapport R4:2018
 • Sidor:

  74
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:17 april 2019