Studie om vetenskaplig kvalitet

Technopolis har på uppdrag av Formas genomfört en studie för att belysa hur vi kan arbeta för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i alla våra satsningar givet myndighetens breda uppdrag.

Studien syftade till att kartlägga och analysera hur andra forskningsfinansiärer nationellt och internationellt är organiserade och bemannade för att säkerställa en vetenskaplig kvalitet och legitimitet. Studien mynnade ut i rapporten How Research Funders Ensure the Scientific Legitimacy of their Decisions. Alternativa modeller för hur en forskningsfinansiär kan arbeta med dessa frågor och de olika modellernas för- och nackdelar belystes i rapporten.

  • Författare:

    Technopolis
  • År:

    2018-11-01
Uppdaterad:10 april 2019
Sidansvarig: John Tumpane