En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation - Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Livsmedelsforskning är ett viktigt fält inom Formas ansvarsområden. Formas ser det därför som angeläget att utveckla forskningsperspektivet inför regeringens fastställande av en livsmedels­strategi och har därför valt att inkomma med detta underlag. Underlaget betonar vikten av forskning, utveckling och innovation i en nationell livsmedelsstrategi. Dokumentet inkluderar erfarenheter från en workshop med deltagande från bland annat myndigheter i Irland, Storbritannien och Nederländerna, anordnad av Formas den 2 december 2015. Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2016-02-01
 • ISBN:

  978-91-540-6090-0
 • Beteckning:

  Rapport
 • Sidor:

  16
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:14 februari 2019