Forskningsstrategi för hållbart samhällsbyggande

I underlaget som inlämnades till regeringen 10 november 2003 ingår ett avsnitt om Hållbart samhällsbyggande som speglar Formas prioriteringar när det gäller den byggrelaterade delen av Formas verksamhet.

Avsnittet behandlar miljö- och hälsofrågor, materialfrågor, byggnader och anläggningar, stads- och landsbygdsutveckling. Den forskningsstrategi för hållbart samhällsbyggande som återfinns i detta dokument utgör ett komplement till och i vissa delar en fördjupning av Formas forskningsstrategi. Formas och BIC vill kraftigt understryka den stora betydelse byggsektorn har när det gäller samhällets förmåga att uppnå en hållbar utveckling.

English version Research strategy for sustainable spatial planning

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2004-04-29
 • ISBN:

  91-540-5913-5
 • Beteckning:

  R2:2004
 • Sidor:

  28
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:16 januari 2019