Växter och djur i stadsnatur

Denna bok redovisar inte aktuell kunskap och erfarenhet om hur man kan skapa bättre livsbetingelser för växter och djur i staden. Boken vill också inspirera till ökad hänsyn till biotoper i naturmark, parker och trädgårdar i staden. Skriften vänder sig till alla som arbetar med stadsplanering, parkplanering och anläggning, skötsel och förvaltning av naturmark och anlagd mark i staden.

 • Författare:

  Florgård, C; Mörtberg, U och Wallsten, M
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1998-05-31
 • ISBN:

  978-91-540-5603-9
 • Beteckning:

  T1:1994
 • Sidor:

  144
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019