Våra kulturväxters namn - ursprung och användning

Boken fick diplom i "Årets trädgårdsbok 2009" - hedersomnämnande utom tävlan!

Våra kulturväxters namn, ursprung och användning är en nationell namnstandard som vänder sig till dig som vill ha en stabil och lättillgänglig hjälpreda för adekvat namnsättning på våra kulturväxter. Här finns mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn.

Boken har en vid definition på kulturväxter. Den omfattar förutom namn på i Sverige odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber-, medicinal-, skogsbruks- och jordbruksväxter samt frukter och bär även namn på importerade växter eller växtdelar, som utgör en del av vår kultur. Hit hör diverse livsmedel, virkesväxter, exotiska frukter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att boken också behandlar nyttokryptogamer, t ex alger, mossor och svampar.

Huvudförfattarna Björn Aldén vid Göteborgs botaniska trädgård och Svengunnar Ryman vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, är mycket erfarna botanister som arbetat med de odlade växternas systematik och nomenklatur i mer än 20 år. De har författat ett flertal böcker och artiklar inom det gränsöverskridande området botanik/hortikultur och verkar idag även som rådgivare för bl a myndigheter och bransch i frågor rörande kulturväxters namn och identitet.

Medförfattaren, kaktus- och orkidéexperten Mats Hjertson, också han vid Evolutionsmuseet, är bland våra mest välrenommerade inom sitt område.

Innehåll (pdf) , 204.2 kB.

Inledning (pdf) , 94.7 kB.

 • Författare:

  Björn Aldén, Svengunnar Ryman, m fl
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2009-03-20
 • ISBN:

  978-91-540-6026-9
 • Beteckning:

  T10:2008
 • Sidor:

  768
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019