Utvärdering av projekt som finansierats av Stiftelsen Hästforskning (SHF) 2004–2011-Utvärdering 2012

I augusti 2011 gav styrelsen för Stiftelsen Hästforskning (SHF) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) i uppdrag att utvärdera den forskning som SHF stöder.

Stiftelsen grundades 2004 och har därefter förfogat över stadigt ökande bidragssummor från hästnäringen i Sverige och från 2009 även i Norge. Sedan 2006 har även Formas bidragit till Stiftelsen.
Utvärderingen har omfattat vetenskaplig kvalitet, relevans för hästnäringen och spridning av forskningsresultat från samtliga projekt som beviljats och slutrapporterats före september 2011. För uppdraget tillsattes en nordisk, tvärvetenskaplig utvärderingspanel med kompetens från veterinärmedicin, jordbruks- och beteendeforskning, samhällsvetenskap samt representation från hästnäringen.

Utvärderingen finns även på engelska

 • Författare:

  Redaktör: Jonas Förare
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2012-11-07
 • ISBN:

  978-91-540-6072-6
 • Beteckning:

  R4:2012
 • Sidor:

  64
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019