Åtta postulat om planering

Byggforskningsrådet startade hösten 1996 insatsområdet "Staden som livsmiljö". Avsikten var att öka förståelsen för hur bebyggelsen i våra städer bör utvecklas för att bättre svara mot människors vardagliga behov och önskemål.

Två av forskarna - Inger Bergström och Karl-Olof Arnstberg - har utifrån sina erfarenheter som forskare och planerare sökt formulera en vägledning för arkitekter och planerare, vars uppgift är att förverkliga "den goda staden". I åtta postulat diskuterar författarna stadsboendet som livsform och hur den fysiska planeringen kan verka för att skapa och utveckla stadslivets sociala och kulturella värden.

 • Författare:

  Karl-Olov Arnstberg, Inger Bergström
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2001-04-27
 • ISBN:

  978-91-540-5868-6
 • Beteckning:

  T4:2001
 • Sidor:

  156
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019