Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning.

Är vi verkligen på rätt väg när det gäller miljöfrågans lösning? Leder alla våra strävanden mot målet om hållbar utveckling? Nu finns det en antologi av tio sociologer som reder ut frågan.

Författarna ger exempel från flera samhällsområden. Vi möter de gröna entreprenörerna som har en nyckelroll när det gäller att omsätta idéer om hållbarhet till praktik och produkter. Vi möter den enskilde individens funderingar och osäkerhet kring ny grön teknik och färdigpaketerade modeller för miljöhandlande. Boken skärskådar omhuldade demonstrationsprojekt som genomförs i hållbarhetens namn, och den belyser hur hållbarhetens olika dimensioner – ekonomisk, ekologisk och social – kan komma i konflikt med varandra när de omsätts i lokala konkreta sammanhang.

Antologin vänder sig till studenter på samhälls- och tvärvetenskapliga kurser som behandlar miljöpolitik och miljöpraktik, men också till forskare. Boken kan också läsas med behållning av en vidare läsekrets av bland andra politiker, aktivister, planerare, arkitekter och lärare.

Redaktörer och huvudförfattare är Magnus Boström och Eva Sandstedt. Övriga författare i boken är Paul Fuehrer, Mikael Klintman, Rolf Lidskog, Mona Mårtensson, Árni Sverrisson, Linda Soneryd, Adrienne Sörbom och Ylva Uggla.

 • Författare:

  Redaktörer Magnus Boström & Eva Sandstedt
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2004-08-04
 • ISBN:

  978-91-540-5924-0
 • Beteckning:

  2004
 • Sidor:

  231
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019