Äldre murverkshus - Reparation och ombyggnad

En av de vanligaste konstruktionerna i äldre byggnader har i alla tider varit murverk. Det är vackra och långlivade konstruktioner som vi gläds åt än idag. För att bevara och vårda dessa mångskiftande byggnader behövs en allsidig och detaljerad kunskap. Nu finns den för första gången samlad som handbok. Boken kan användas vid grund- och vidare utbildning av byggtekniker och som praktiskt uppslagsbok i arbetet med ombyggnads- och renoveringsprojekt.

Några huvudpunkter i handboken:

 • Att bevara byggnadens resurser
 • Hur bärande delar samverkar
 • Beräkningsmodeller för murverk
 • Fukttransport och fuktskador
 • Den viktiga förundersökningen
 • Grundförstärkning, hur och varför?
 • Murverket, reparation, förstärkning och håltagning
 • Putsen, att laga med förstånd.
 • Författare:

  Redaktör Olle Humble
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1990-10-15
 • ISBN:

  978-91-540-5119-3
 • Beteckning:

  T3:1990
 • Sidor:

  304
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019