Forskningsstrategi för Miljöteknik

Rapporten finns även på engelska: "Research strategy for environmental technology".

Forskningsrådet Formas och VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik. I föreliggande rapport redovisas bakgrund, utgångspunkter och överväganden för strategin. Vidare redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar inom Formas och VINNOVAs verksamhetsområden, också i samverkan med andra aktörer.
Syftet med forskningsstrategin är att ta ett samlat grepp om forskning och utveckling av miljöteknik inom Formas och VINNOVAs verksamhetsområden. Strategin avser att främja framtagandet av ny kunskap och stärka kompetensen inom miljöteknikområdet och främja svensk konkurrenskraft på den globala marknaden för miljöteknik. En gemensam vision är formulerad.

 • Författare:

  Formas och VINNOVA
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2008-04-10
 • ISBN:

  978-91-6010-8/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R3:2008
 • Sidor:

  56
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:14 januari 2019