Forskning till stöd för att uppnå Giftfri miljö - Analys och strategi

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2015-11-13
 • ISBN:

  978-91-540-6096-5
 • Beteckning:

  Rapport 5:2015
 • Sidor:

  36
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:14 januari 2019