Formas analys av fallstudier

Fallstudier inom miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningens samhällsnytta och hur den kan utvärderas har varit centrala frågeställningar i den här rapporten som granskat 84 fallstudier som Formas samlade in, inom områdena miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande, inför forskningspropositionen 2016.

 • Författare:

  Karla Anaya-Carlsson och John Tumpane
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2017-02-02
 • ISBN:

  978-91-540-6098-6
 • Beteckning:

  Rapport 1:2017
 • Sidor:

  22
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:14 januari 2019