Farliga material i hus

Den här guideboken handlar om olika material som finns inbyggda i våra hus och byggnader. Många av dessa har också letat sig in i vår kropp som oönskade passagerare. Alla är inte farliga. Många är dock mindre nyttiga, och några är bevisat skadliga. Hur vi exponeras för dessa ämnen beror på var vi bor, hur vi lever, var vi arbetar och hur vi skyddar oss. Kunskap om vad som är farligt och hur man skyddar sig är särskilt viktigt för de personer som i sitt arbete dagligen river, sanerar och tar hand om dessa material. Boken vänder sig i första hand till rivningsentreprenörer och beställare av sådana arbeten. Men också till arkitekter, teknikkonsulter och byggentreprenörer som kan påverka valet av material i vår husproduktion, och även till alla nyfikna som önskar fördjupad kunskap om materialen och var de förekommer. Författarna vill visa att sådana farliga material kan spåras och tas om hand på så säkert vis att de inte sprids vidare i miljön och skadar människor, djur och natur. Och att det går att undvika att nya sådana problem byggs in i morgondagens hus.

Huvudförfattarna arbetar båda som miljökonsulter. Marie Hult är arkitekt och teknologie doktor med specialisering på inomhusmiljöfrågor. Dag Lundblad är civilingenjör väg- och vattenbyggnad och teknologie licentiat med inriktning miljöanpassat byggande.

Inledning och förord (pdf) , 4.9 MB.

 • Författare:

  Marie Hult, Dag Lundblad, m f
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2007-01-11
 • ISBN:

  978-91-540-5979-9
 • Beteckning:

  T9:2006
 • Sidor:

  104
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns inte att beställa längre.

Uppdaterad:5 mars 2019