Byggherrerollen

Pris 375 kr;
medlemmar i Byggherrarna 275 kr; studenter 225 kr

OBS! Boken kan endast beställas på www.byggherre.se Länk till annan webbplats. eller via e-post >
sofia.asp.lidberg@byggherre.se

Boken har tagits fram med stöd av Formas och är en gedigen insats för att för första gången sätta byggherrens utmaningar på pränt och definiera byggherrerollen. Syftet är att stärka byggherrarnas kompetensutveckling och öka kunskapen om vad som ingår i byggherrens arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Byggherren har en nyckelroll sett i ljuset av att samhällsbyggandet omsätter cirka 1 000 miljarder kronor inklusive förvaltning per år, sysselsätter omkring en halv miljon personer, svarar för 35 procent av Sveriges totala energianvändning och förbrukar 75 miljoner ton material per år.

Som företrädare för ägare, brukare och samhällets krav skapar byggherren i tidiga skeden förutsättningar för byggprocessen och den långsiktiga förvaltningen. Det är byggherren eller, mer abstrakt uttryckt, den funktion inom en organisation som har byggherrerollen, som initierar, planerar och definierar ett byggprojekt, ordnar finansiering samt driver och ansvarar för genomförandeprocessen. Ytterst handlar det om att resultatet blir rätt objekt på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad.

Boken ger en allsidig framställning av byggherrerollens omfattning och funktioner. Den innehåller redovisningar utifrån både teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap, kombinerad med goda exempel på föredömligt genomförda byggprojekt. Författarna presenterar även nya tankegångar och metoder. Främst behandlar boken husbyggande, men är även tillämplig på anläggningsområdet.

 • Författare:

  Sven Fristedt, Nina Ryd och Stefan Sandesten
 • Förlag:

  Föreningen Byggherrarna
 • År:

  2012-03-15
 • ISBN:

  978-91-637-0547-2
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:27 december 2018