Bygg vattenskadesäkert - VASKA visar vägen

Otäta golvbrunnar och genomföringar av rör i badrum, läckor vid rörgenomföringar under diskbänken, läckande avlopps- och värmeledningar... Vattenskador i byggnader orsakar enorma kostnader varje år. I onödan! Det går att helt undvika en av de allvarligaste skadeorsakerna i våra byggnader. Den här boken beskriver hur man gör för att få vattenskadesäkra hus. Boken grundar sig på erfarenheter från ett byggforskningsprojekt som genomförts i Umeå. Där har man byggt drygt 200 bostäder med inriktning på säkerhet mot vattenskador. Inte en enda vattenskada har skett i flerbostadshusen efter mer än tio år. Enligt skadestatistiken skulle man ha haft ett trettiotal! Efter experimenthusen har ytterligare cirka 4000 lägenheter byggts i Umeå med tillämpning av den så kallade VASKA-tekniken. Inte heller här har någon enda vattenskada inträffat.

I vattenskadesäkra hus är förutsättningarna för en bra och hälsosam inomhusmiljö mycket bättre än i andra hus. Att man slipper riva och reparera efter vattenskador innebär inte bara många fördelar för de boende utan leder också till bättre miljö och god resurshushållning. Att bygga om och renovera hus som byggts med VASKA-tekniken kan också göras på ett enklare sätt än i konventionellt byggda hus och till mycket lägre kostnad. Tekniken bidrar alltså till bättre hälsa för de boende, bättre miljö och lägre kostnader.

I boken beskrivs erfarenheterna från Umeå, hur man bygger eller bygger om vattenskadesäkert, vilka tekniska lösningar som är lämpliga samt de ekonomiska aspekterna. Checklistor för nybyggnad samt för ombyggnad och rivning av våtrum ingår också.

Boken vänder sig till beställare, förvaltare, projektörer, byggare och installatörer.

Nedan kan du ladda ner checklistor för projektering och byggande. (Checklista VASKA. Tryck på "Ladda ned" nedan.)

 • Författare:

  Johnny Andersson och Rolf Kling
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  2000-11-28
 • ISBN:

  978-91-540-5845-7
 • Beteckning:

  T3:2000
 • Sidor:

  129
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:14 januari 2019