Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020

Formas regeringsuppdrag att i samverkan med andra finansiärer utveckla förslag till ett nationellt forskningsprogram för skog har formen av en strategi för skoglig och skogsindustriell forskning. I föreliggande rapport som inlämnats till regeringen den 1 maj 2005 ingår även det utökade uppdraget att också inbegripa de efter stormen i januari 2005 uppkomna forskningsbehoven.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2006-03-15
 • ISBN:

  91-540-5958-5/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R5:2005
 • Sidor:

  86
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019