Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012

Miljöteknik har varit en av Forskningsrådet Formas strategiska satsningar de senaste åren. Satsningen har haft sin utgångspunkt i den forskningsstrategi som Formas och Vinnova har tagit fram på uppdrag av regeringen. Formas har genom två utlysningar i samverkan med näringslivet, Vinnova och Energimyndigheten finansierat drygt tjugo forskningsprojekt inom området. Projekten presenteras i den här broschyren.

 • Författare:

  Birgitta Johansson; Conny Rolén
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2010-02-02
 • ISBN:

  978-91-540-6037-5
 • Beteckning:

  Br1:2010
 • Sidor:

  20
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019