Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt

Det är numera välkänt att genteknisk förädling kan vara en väg att snabbt uppnå förbättrade egenskaper, högre tillväxt och avkastning hos grödor och djur inom jord-, skogs- och vattenbruk. Men den gentekniska utvecklingen kan också medföra risker och oönskade sidoeffekter på miljön.

På uppdrag av regeringen har Forskningsrådet Formas därför låtit sex forskare från SLU och Göteborgs universitet sammanställa en kunskapsöversikt om miljöeffekterna av GMO inom områdena jordbruk, skogsbruk och fiskodling. Översikten ger en bild av genteknikens möjligheter och målsättningar och om vilka resultat som framkommit ur de senaste årens forskning och fältförsök.

Många negativa scenarier har målats upp, varav en del är mindre sannolika än andra. Men inga effekter på miljön där GMO skiljer sig från traditionellt framförädlade organismer har hittills kunnat visas. I många fall ger användningen av GMO snarare möjlighet att effektivisera resursanvändningen. Eller att minska besprutning, vilket besparar miljön både bekämpningsmedel och avgaser.

Forskarna ser stora möjligheter i en framtida satsning på GMO anpassade till nordiska förhållanden, men menar att det krävs kraftfulla satsningar, förenklad reglering och omfattande fältförsök. En utveckling som dessutom måste ske i samförstånd med samhället omkring.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas. Redaktör: Jonas Förare
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2009-04-22
 • ISBN:

  978-91-540-6030-6/ISSN 1653-3003
 • Beteckning:

  R2:2009
 • Sidor:

  104
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:6 februari 2019