Människan inomhus - Perspektiv på vår tids inneliv

Hur ska vi utforma våra byggnader? Hur bör vi bo? Vilka faktorer bidrar till välbefinnande och hälsa? Vilken betydelse har estetik? Hur kan byggnader och deras omgivningar bidra till det goda livet? Och finns det dolda risker i våra innemiljöer? Frågor som dessa har varit föremål för debatt och forskning under lång tid. Men det har varit svårt att hitta entydiga svar och svar som alla kan enas om.

Ambitionen med den här antologin har varit att presentera olika vetenskapliga perspektiv på inomhusliv. Vissa artiklar redovisar nuvarande forskningsläge – vad vi tror oss veta. Andra kritiserar denna kunskap eller reflekterar mer allmänt kring det som ligger till grund för vårt vetande. När olika perspektiv möts blir det tydligt att kärnan i vetenskapligt arbete är kritisk granskning. Hypoteser och teorier ska inte vårdas och skyddas – ifrågasättande är vetenskapens livsluft.

Antologin är inte en kunskapssammanställning i vanlig mening. Den speglar en process av kunskapssökande – en utmaning för framtiden. Den ställer nya frågor och blir därigenom ett inlägg i en pågående debatt. Förhoppningen är att den ska bidra till ökat samarbete över ämnesgränserna och till en gynnsam vetenskaplig utveckling.

Bland författarna finns idéhistorikern Roger Qvarsell, Lisbeth Sachs som forskar inom medicinsk antropologi, arkitekterna Magnus Silfverhielm och Ola Nylander samt sociologen Eva Sandstedt. Där finns också Jörgen Malmquist som är forskare i internmedicin, yrkes- och miljömedicinarna Staffan Skerfving och Åke Thörn, filosoferna Sven Ove Hansson och Nils-Eric Sahlin samt inomhusmiljöforskarna Carl-Gustaf Bornehag och Ingemar Samuelson. Andra författare är miljömedicinaren Töres Theorell med psykosocial inriktning, vårdforskaren Karin Dahlberg, landskapsarkitekten Ulrika Stigsdotter samt VVS-konsulten Göran Stålbom.

 • Författare:

  Redaktörer Göran Stålbom, Birgitta Johansson
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2003-02-14
 • ISBN:

  978-91-540-5893-7
 • Beteckning:

  T4:2002
 • Sidor:

  336
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019