Mark för framtiden

Boken är en nyutgåva av en BFR skrift från 1985 Från mönsterplan till kommunöversikt. Den har kompletterats med en redovisning av professor Lennart Holm om de senaste tjugo årens förändringar i den kommunala översiktsplaneringen.

Boken ger först en snabb bild av översiktsplaneringens framväxt i Sverige under sjutton- och artonhundratalen och går sedan stegvis igenom nittonhundratalets utveckling.

Mot bakgrund av de succesiva förändringarna i svensk planlagstiftning visas exempel på den kommunala planeringens innehåll och form i de olika skedena. Några av planeringens ledande fackmän och idégivare porträtteras med utblickar mot deras internationella källor.

 • Författare:

  Eva Rudberg
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1999-06-24
 • ISBN:

  978-91-540-5836-8
 • Beteckning:

  T7:1999
 • Sidor:

  57
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:25 december 2018