Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010

Utöver den stora årliga utlysningen på våren fördelar Formas även anslag till bland annat strategiska forskningssatsningar. I den här broschyren beskrivs två av dessa satsningar: Läkemedel i miljön samt Miljögifter och könsskillnader. Dessutom presenteras även några läkemedelsprojekt som har fått pengar i tidigare utlysningar.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2008-05-14
 • ISBN:

  978-91-540-6017-7
 • Beteckning:

  Br1:2008
 • Sidor:

  24
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019