Utvändig färgsättning. Förutsättningar - Arbetssätt - Exempel

Att färgsätta byggnader är en intressant och svår uppgift vare sig det gäller ett nytt bostadsområde, ett nytt hus i gammal miljö eller en restaurering. Boken ger inspiration och handledning till den som ska välja färg till olika sorters byggnader i olika omgivningar.

Den beskriver hur färg uppfattas, vad omgivningen betyder och hur ljus och skuggor påverkar vad vi ser. Den beskriver också hur man gestaltar en byggnad med hjälp av färg och hur färg och form samspelar. I ett avsnitt ges en översikt över kulörer hos naturliga och infärgade fasadmaterial och en diskussion om den målade ytans olika egenskaper.

Att färgsätta gamla hus förutsätter speciella kunskaper. Under rubriken "Traditionen som utgångspunkt" ges en utförlig presentation av olika färger och pigment och en genomgång av olika byggnadsstilar och färgsättning genom tiderna från I400-talet till i dag.

Författarna Karin Fridell Anter och Kristina Enberg är arkitekter SAR med specialinriktning på färgfrågor och med mångårig erfarenhet av byggnadsfärgsättning.

  • Författare:

    Karin Fridell Anter & Kristina Enberg
  • Förlag:

    Forskningsrådet Formas
  • År:

    1998-04-10
  • ISBN:

    978-91-540-5771-X
  • Beteckning:

    T1:1997
  • Sidor:

    344
  • Språk:

    SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019