Träbalkonger - handbok

Denna handbok innehåller konstruktionslösningar för olika typer av träbalkonger. Den behandlar balkongens olika delar, det vill säga balkongplatta, räcke, balkongfront och infästningar. Även balkonginglasingar och loftgångar beskrivs.

Boken är rikt illustrerad och innehåller också fotografier med exempel som inspiration till nya träbalkonger. Den är baserad på befintlig kunskap om material, behandlingar och konstruktioner. Förhoppningen är att handboken ska vara ett hjälpmedel för alla som yrkesmässigt arbetar med att skapa vackra och funktionella utomhusmiljöer i trä.

I handboksserien om utomhuskontruktioner i trä, som tagits fram med stöd av Formas, ingår även:

 • Träfasader
 • Trädäck, altaner och räcken
 • Trästolpar, skärmar och staket
 • Träbroar
 • Författare:

  Anna Pousette, Karin Sandberg, Jan Ekstedt
 • Förlag:

  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
 • År:

  2012-05-10
 • ISBN:

  978-91-87017-15-5
 • Sidor:

  64
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format via Svensk Byggtjänst Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:7 februari 2019