Torktider för betong efter vattenskada

Uttorkningstiderna för vanliga betongkonstruktioner är ofta mycket långa. Denna skrift behandlar hur lång tid betongkonstruktioner måste torka efter en vattenskada för att undvika skador i angränsande konstruktioner, material och ytskikt. Skriften ger förslag till praktiska åtgärder för att få till stånd den nödvändiga uttorkningen.

 • Författare:

  Göran Hedenblad
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  1993-07-30
 • ISBN:

  978-91-540-5927-5
 • Beteckning:

  T27:1993
 • Sidor:

  31
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019