Tjugotalshusen idag

Tidstypiska egenskaper och varsam förnyelse Boken är rikt illustrerad och belyser tjugotalets flerbostadshus – dess tillkomst, särart och kvaliteter. Den beskriver hur man i linje med moderna krav och behov kan förnya fastigheterna på ett varsam sätt med respekt för deras ursprungliga kvaliteter.

Boken vänder sig i första hand till dem som äger, förvaltar och bor i tjugotalshusen i dag, men även till planerare, projektörer, entreprenörer och andra med intresse för arkitektur och bostadsförnyelse.

 • Lisbeth Williams är arkitekturhistoriker och har sedan sjuttiotalet arbetat med förnyelse av stadskärnor, kulturminnen, bostäder och skolor, både genom forskning och undervisning på Chalmers i Göteborg och under nittiotalet med forskning inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Hon arbetar nu som formgivare och konstnär i Göteborg.
 • Ingela Blomberg är arkitekt och docent och har sedan sjuttiotalet undervisat och bedrivit forsknings- och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av bostadshus och bostadsområden inom BOOM-gruppen vid Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm
 • Författare:

  Lisbeth Williams & Ingela Blomberg
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2005-09-13
 • ISBN:

  978-91-540-5950-X
 • Beteckning:

  T5:2005
 • Sidor:

  132
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019