Tillvaroväven

Boken Tillvaroväven är Torsten Hägerstrands intellektuella testamente, en sammanfattning av en lång och nydanande forskargärning. Här ges grunden för det tidsgeografiska synsättet, vars ärende är fundamentalt: att förstå det sammanhang som det mänskliga samhället och naturen bildar. Med hjälp av ett antal grundläggande begrepp uppmanar han läsaren att ifrågasätta invanda sätt att betrakta tillvaron och att med skärpt uppmärksamhet tänka flerdimensionellt kring ekologiska processer.

I boken presenteras också det speciella notationssystem som Torsten Hägerstrand utvecklade för att kunna kommunicera tidrumsliga förändringar. Han hämtade ofta begrepp från vardagsspråket, men använde dem på ett sätt som går utöver det vanliga. Han skapade också nya begrepp med hjälp av väl kända ord, som till exempel bredvidvartannathet och påplatsvaro. Boken ger tillgång till flera verktyg som bidrar till djupare förståelse av sammanhang i ekologiska processer av olika art och på olika nivåer. Boken vänder sig till studenter och forskare inom teknik-, natur- och samhällsvetenskap som är nyfikna på nya perspektiv, och till samhällsplanerare, politiker och beslutsfattare som har att ta hänsyn till ekologiska processer i tidrummet i sin dagliga gärning.

TORSTEN HÄGERSTRAND
1916–2004, professor i kulturgeografi vid Lunds universitet och upphovsman till det tidsgeografiska synsättet. Han hämtade inspiration från såväl samhällsvetenskap,
naturvetenskap som humaniora för att utveckla kunskap om det mänskliga samhällets komplexa relationer till naturen, speglade i ekologiska processer i landskapet. Han förespråkade tematiskt orienterad forskning eftersom han ansåg att disciplingränser motverkar kunskapsbildning om villkoren för hållbar utveckling.

 • Författare:

  Torsten Hägerstrand. Redaktörer: Kajsa Ellegård, Uno Svedin
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2009-09-17
 • ISBN:

  978-91-540-6033-7
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019