TILLMAN. Tillståndsvärdering av målat trä utomhus - en manual

Handboken redogör för olika metoder att beskriva målade ytors kondition. Manualen visar många, lättförståeliga och entydiga bilder på olika nivåer av påverkan och nedbrytning av målat trä för enklare och mer invändningsfria bedömningar. Den vänder sig till såväl fastighetsförvaltare och driftspersonal som arktitekter, rådgivande konsulter, målarmästare, entreprenörer, färgindustrier, försäkringsbranschen och enskilda husägare. Syftet är att målgruppen på ett objektivt sätt ska kunna bedöma konditionen på målat trä som använts utomhus och på ett entydigt sätt kunna kommunicera med olika aktörer inom färgområdet.

Handboken har tagits fram med stöd från Formas, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Skogsindustrierna, Sveriges färgfabrikanters förening, Målaremästarna och SP Trätek.'

 • Författare:

  Jan Ekstedt, Alf Karlsson
 • Förlag:

  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
 • År:

  2012-02-09
 • ISBN:

  978-91-86622-96-1
 • Beteckning:

  SP Rapport 2011:65
 • Sidor:

  46
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019