Tankar om förstadens framtid

Den här boken vill gjuta nytt liv i en stadsbyggnadsdebatt som har sitt fokus på förstädernas utvecklingsmöjligheter. Det är i förstaden framtidens nybyggnadsmöjligheterna finns och det är också där huvudelen av stadsbefolkningen bor.

Hur skapar man då den goda förstaden, där människor trivs, känner tillhörighet och trygghet? Bör den vara mer stadsmässig? Vilka bebyggelsetyper är mest attraktiva? Vilken identitet har förstadens offentliga rum? Hur kan miljön bli tryggare?

Det är några av frågorna som behandlas av författarna till denna antologi; forskare och lärare på arkitekturskolan vid Lunds tekniska högskola. Med utgångspunkt från aktuell forskning och 1900-talets förstadsbyggande i bland annat Sverige och USA försöker de ringa in väsentliga faktorer att ta hänsyn till i planeringsprocessen.

Tankar om förstadens framtid är en bok för alla som arbetar med eller intresserar sig för stadsplanering och samhällsbyggnadsfrågor. Den innehåller konkreta exempel och förslag på hur förstadsmiljöerna kan utvecklas på ett för invånarna positivt sätt.

 • Författare:

  Redaktörer: Bo Larsson & My Laurell
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2006-04-06
 • ISBN:

  978-91-540-5961-5
 • Beteckning:

  T13:2005
 • Sidor:

  138
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019