Takstolsboken 2010

Takstolsboken 2010 - en handbok för dimensionering av spikade/skruvade takstolar. Trejde reviderade upplagan.

Takstolsboken består som tidigare av två delar, en bok och ett datorprogram på CD. I boken redovisas några vanliga takstolstyper, deras geometri, ingående virken, maximala spännvidder, upplagskrafter och deformationer. Med hjälp av dessa uppgifter kan arkitekter, byggkontrollanter etc. bedöma möjligheterna att klara en takkonstruktion. I skriften ges också allmänna råd och tips. Konstruktörer och tillverkare kan med hjälp av datorprogrammet räkna ut exakt vilken takstol som passar till vilket hus, inklusive spikningsplåtar och spikantal. I denna nya version finns också möjlighet att använda skruv.

Datorprogrammet levereras tillsammans med boken. Avsikten är att programmet ska användas för dimensionering av spikade/skruvade takstolar i samband med tillverkningen.

Programmet är enkelt att använda och kan köras på IBM eller IBM-kompatibel PC. Det är anpassat till Windows operativsystem utgivet före 2011. Minneskrav 7 Mb.

Programmet är inte anpassat till OS (Mac).

Datorprogrammet ger användaren möjlighet att genomföra beräkningarna antingen enlig BKR13 eller Eurokod.

Bokens utformning och innehåll överensstämmer i stort med tidigare version från 2004, men har anpassats till de europeiska regler som är gällande hösten 2010.

 • Författare:

  Bjerking AB
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2011-03-15
 • ISBN:

  978 91 540 6052 8
 • Beteckning:

  T1:2011
 • Sidor:

  42
 • Språk:

  SV

Mer information

Uppdaterad:9 mars 2020