Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år

Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år är den första moderna översikten över de stora svenska trädgårdarnas och parkernas historia. Historien berättas genom dem som varit de viktigaste aktörerna; arkitekter, trädgårdsarkitekter, trädgårdsmästare och även byggherrar och andra beställare.

Vi möter personer som André Mollet, Jean de la Vallée, Johan Hårleman, Gustav III, Fredrik Magnus Piper, Knut Forsberg, Ulla Bodorff, Per friberg. Anläggningarna illustreras med äldre och nytagna fotografier samt originalritningar – flera inte tidigare publicerade.

Boken tar sin början i 1600 talet –mitt i vårt lands stormaktstid. Därefter skildras utvecklingen av 1700-talets idealiserade natur i from av landskapsparken, 1800-taletmed dess stadsparker och esplanader och slutligen 1900-talet med såväl folkhemsbyggande som älvexploateringar och landskapskyrkogårdar.

"Boken visar att Sverige har en självklar plats bland de länder där trädgårds- och landskapskonsten har spelat en viktig kulturell roll." John Dixon Hunt Professor vid Landscape Architecture and Regional Planning, University of Pennsylvania

 • Författare:

  Redaktion: Thorbjörn Andersson, Tove Jonstoij, Kjell Lundquist
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  2001-02-09
 • ISBN:

  978-91-7988-183-1
 • Beteckning:

  2000
 • Sidor:

  319
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019