Svensk stadsplanering. Arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling

Svensk stadsplanering under den svenska stormaktstiden hade en omfattning som saknar motstycke i dåtidens Europa. Det var en tid av storslagna visioner. Än idag präglar den de flesta av våra äldre städer och den har varit grunden för den fortsatta utvecklingen. Kunskapen om det äldre stadsbyggandet är en viktig kulturell och ekonomisk resurs att ta tillvara och bygga vidare på när vi nu utveck­lar våra städer och planerar för framtiden.

Detta rikt illustrerade standardverk ger en samlad bild av svensk stadsplanering från 1500-talet till idag, med tyngdpunkt på 1600-talet. Boken presenterar cirka 500 äldre och unika kartor och innehåller närmare 170 stadsporträtt från det dåvarande svenska riket – Sverige, Finland och provinserna runt Östersjön – samt jämförelser med andra städer, främst i Europa. Den vänder sig både till den vet­girige med kulturellt och historiskt intresse och till alla som deltar i planering, utformning och utveckling av våra städers framtid.

Nils Ahlberg är filosofie doktor i landskapsplanering/konstvetenskap. Han har arbetat med bebyggelsehistoria och samhällsplanering på Riksantikvarieämbetet och för länsstyrelser, kommuner och Unescos världsarvslista. Han har tilldelats European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards för den forskning som ligger till grund för boken.

Stormakttidens städer blomstrar än (25 min) Länk till annan webbplats. Vetenskapsradion samtalar med författaren med utgångspunkt från Slussen och Stockholms årsringar

Några exempel ur boken:

 • Författare:

  Nils Ahlberg
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2012-11-23
 • ISBN:

  978-91-540-6070-2
 • Beteckning:

  T3:2012
 • Sidor:

  424
 • Språk:

  SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:7 februari 2019