Strategi för fisk- och fiskeforskning

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har i regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forskningsfinansiärer och med berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fiskoch fiskeforskning. Förslaget lämnades till regeringen den 1 december 2004.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2005-04-14
 • ISBN:

  91-540-5936-4
 • Beteckning:

  Rapport 9:2004
 • Sidor:

  38
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019